2J-1, Jalan Seri Emas 17A, Taman Seri Telok Mas, 75460 Telok Mas, Melaka.
03-8408 1789

Pendaftaran Himpunan 1,000,000
Pembela Palestin Peringkat Negeri Melaka