2J-1, Jalan Seri Emas 17A, Taman Seri Telok Mas, 75460 Telok Mas, Melaka.
03-8408 1789
Serantau Muslim

Persaudaraan Rentas Sempadan

Pada 14 Julai 2015, Serantau Muslim didaftarkan dibawah Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) dengan nama Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim (Serantau Muslim) dengan nombor pendaftaran PPM-033-10-14072015.

Serantau Muslim yang membawa slogan Persaudaraan Rentas Sempadan telah bergiat aktif untuk membawa visi dan misi menerajui perhubungan Umat Islam Serantau Asia serta mempererat persaudaraan Islam khususnya membela nasib Muslim Minoriti di Serantau Asia khususnya melalui bantuan kemanusiaan, kerjasama ekonomi, pembangunan pendidikan serta pengembangan bakat kepimpinan.

Serantau Muslim mempunyai ekosistem “Buat Baik Berterusan” supaya penyumbang menjadi khairunnas.

Visi

Misi

Dunia di mana setiap masyarakat Islam diberdayakan dan bersatu

 
 
"Dunia"
Merujuk kepada komuniti global, dan merangkumi semua negara dan rakyat

 

"di mana setiap masyarakat Islam"
Merujuk kepada semua kumpulan orang yang mengenal pasti sebagai Muslim, tanpa mengira kaum, etnik atau asal usul negara

 

"diberdayakan"
untuk menyatakan harapan untuk menciptakan dunia di mana setiap komunitas Muslim diberikan kekuatan atau keupayaan untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Dengan diberdayakan, setiap komunitas Muslim akan dapat mengatasi masalah mereka sendiri dan berkontribusi pada kebaikan umat Islam secara global

 

"dan bersatu"
Bermakna masyarakat Islam bekerjasama dan menyokong satu sama lain, mewujudkan rasa solidariti dan kekuatan kolektif

 

Untuk memberdayakan kebajikan
Untuk menyediakan sokongan dan sumber kepada mereka yang memerlukan, dan untuk menggalakkan akses sama rata kepada keperluan asas dalam masyarakat Islam.
Untuk memberdayakan pendidikan
Untuk memastikan akses yang saksama kepada pendidikan dan peluang pembelajaran sepanjang hayat dalam masyarakat Islam.
Untuk memberdayakan ekonomi
Untuk menggalakkan kestabilan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat Islam dengan menyediakan akses kepada sumber, latihan kemahiran, dan peluang keusahawanan
Untuk memberdayakan kepimpinan
Untuk memupuk komuniti inklusif di mana pemimpin dan profesional Muslim boleh berhubung, bekerjasama, dan mengembangkan kemahiran mereka untuk memacu perubahan positif.
Untuk menyatukan masyarakat Islam
Untuk memudahkan dan menyokong kerjasama yang bermakna antara masyarakat Islam, organisasi dan pihak berkepentingan lain.
 

Tonton Video

70

Tahun
Penubuhan

130
+

negara
dibantu

100

kempen
berjaya

30

juta penerima
sumbangan

MATLAMAT PEMBANGUNAN LESTARI

MATLAMAT 1: TIADA KEMISKINAN

Menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk di mana-mana.

MATLAMAT 2: KELAPARAN SIFAR

Menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan.

MATLAMAT 4: KUALITI PENDIDIKAN

Menjamin pendidikan menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua.

MATLAMAT 6: AIR BERSIH DAN SANITASI

Memastikan kecapaian dan pengurusan mampan air dan sanitasi kepada semua.

MATLAMAT 8: PEKERJAAN YANG SESUAI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Mempromosikan perkembangan ekonomi mampan dan menyeluruh, pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan layak kepada semua

MATLAMAT 16: KEAMANAN, KEADILAN DAN INSTITUSI YANG TEGUH

Mempromosikan masyarakat aman dan menyeluruh demi pembangunan mampan, memberikan capaian keadilan kepada semua, dan membina institusi yang berkesan, dipercayai dan menyeluruh pada semua tahap

MATLAMAT 17: KERJASAMA DEMI MATLAMAT

Menguatkan cara pengamalan dan menggiatkan kerjasama antarabangsa demi pembangunan mampan